فروش اعضا

مواد مازاد کارخانه ها

این فروشگاه جهت عرضه مواد اولیه مازاد کارخانجات و فروش آنها به دیگر تولید کنندگان ایجاد شده است و تعاونی تولید کنندگان رنگ و محصولات وابسته به آن هیچگونه مسئولیتی در قبال کیفیت و قیمت آنها ندارد ادامه مطلب »