رنگ هاي دريايي

رنگ های دریایی

با توجه به پایین بودن بهره وری ، تحقیق و توسعه و ارتقاء بهره وری و توسعه بازار می بایست اولویت اول صنایع رنگ و رزین باشد . لذا جهت شناخت و تحلیل واقعیات و مقتضیات تمامی عوامل و اجزای ذیربط و همچنین بهره برداری هر چه بیشتر از امکانات موجود صنعتی و تجاری و بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تکمیل زنجیره تولید در جهت افزایش توان رقابت پذیری و حمایت از محققان و سرمایه گذاران کمیسیون های تخصصی در شاخه های مختلف از جمله رنگ های ساختمانی ، رنگ های صنعتی ، رزین، حلال ، صادرات و غیره پدید خواهد آمد تا با همدلی و همفکری و مثبت انگاری برآمده از اندیشه و دانش کارشناسانه نظام تولید و توزیع را کارآمد کرده و با همکاری با یکدیگر کیفیت در سطح ملی و بین المللی ارتقاء پیدا کند . ادامه مطلب »