با کمال تاسف با خبر شدیم حاج آقا لطف اله حلبیان فر مدیریت محترم شرکت پارسین کیان رزین ( اصفهان نوین) دعوت حق را لبیک گفتندضمن تسلیت به بازماندگان ،آرزوی علو درجات برای آن مرحوم را خواستاریم

جوابی بنویسید