با کمال تاسف با خبر شدیم پدر گرامی سرکار خانم چپ نویس مدیر عامل محترم شرکت تعاونی تولید کنندگان رنگ و محصولات وابسته دعوت حق را لبیک گفتندضمن تسلیت به بازماندگان ،آرزوی علو درجات برای آن مرحوم را خواستاریم

جوابی بنویسید