متاسفانه با خبر شدیم والده سرکار خانم وصالی-دبیر انجمن تولید کنندگان رنگ و رزین دعوت حق را لبیک گفتند ضمن عرض تسلیت مجلس ختم روز یکشنبه۹۴/۰۹/۲۹ از ساعت ۱۳ الی ۱۴:۳۰ در مسجد النبی – انتهای کارگر شمالی مقابل کوی دانشگاه برگزار می شود.

جوابی بنویسید