درخواست عضویت

نام شما (الزامی)

نام خانوادگی (الزامی)

نام پدر (الزامی)

شماره ملی (الزامی)

تاریخ تولد (الزامی)

مدرک تحصیلی

وضعیت نظام وظیفه

نشانی

تلفن ثابت

تلفن همراه

شماره پروانه بهره برداري از وزارت صنايع

شغل

ارسال مدارک


قوانین:
* نرخ هاي مصوب دولتي را در فروش كالا و عرضه خدمات مراعات خواهم نمود .
و با قبول اساسنامه و مقررات آن شركت درخواست عضويت دارم . ضمنا" مدارك مشروحه زير را تقديم ميدارد :
1_تاييد منشور اخلاقي با امضاء و مهر قانوني شركت
2_ فتوكپي پروانه بهره برداري
3_ فتوكپي كارت خاتمه خدمت يا معافيت دارندگان حق امضاء
4_ فتوكپي آخرين مدرك تحصيلي دارندگان حق امضاء
5_ فتوكپي كليه صفحات شناسنامه دارندگان حق امضاء
6_فتوكپي كارت ملي دارندگان حق امضاء
7_ 2 قطعه عكس 4*3 پرسنلي دارندگان حق امضاء
8_ كپي روزنامه رسمي آگهي تاسيس و آخرين تغييرات
* تصاوير مندرج در مرحله 2 تا 8 مي بايست توسط دفاتر اسناد رسمي يا تعاوني توليد كنندگان رنگ و محصولات وابسته به آن برابر اصل شود


قوانین فوق را بطور کامل مطالعه کرده و به تابعیت از آنها پایبند می باشم.

captcha

لینک دانلودفرم

لینک دانلود منشور اخلاقی

جوابی بنویسید