سال ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۸

لیست اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت شرکت عکس
آقای علی بخشایی رئیس هیئت مدیره رنگ کرومات      bakhshayi
آقای جمشید اسد پور

 

نایب رئیس هیئت مدیره رنگ جهان شیمی بسپار      
آقای حمید کحالی منشی رنگ و رزین خوش  

خانم شهلا چپ نویس مدیر عامل        SONY DSC
آقای رضا علیخانزاده

 

عضو هیئت مدیره رنگ و رزین الوان
آقای حسن باقریان فرد

 

عضو هیئت مدیره رنگ افرا شیمی

 

bagherian
خانم معصومه حسینعلی ایزدی عضو علی البدل هیئت مدیره مارال رنگ       izadi94 2
آقای هوشنگ پاکشاد عضو علی البدل هیئت مدیره رنگ پارسیفام
آقای محسن امیری وحید عضو علی البدل هیئت مدیره رنگ تماشا  
آقای مهدی سید حسن طهرانی بازرس اصلی رونق عمران     
هادی بخش آذر

 

بازرس علی البدل آریا سطح تهران
آقای سید مصطفی فاطمی

 

عضو افتخاری تعاونی fatemi
آقای مجید یگانه ثمر

 

عضو افتخاری تعاونی yeganeh

 

جوابی بنویسید