سال ۱۳۹۵

سال ۱۳۹۵

لیست اعضای هیئت مدیره

 لیست اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت شرکت عکس
آقای مجید یگانه ثمر رئیس هیئت مدیره رنگسازی نقش درخشان      yeganeh
آقای علی بخشایی

 

نایب رئیس هیئت مدیره رنگ کرومات       bakhshayi
آقای جمشید اسد پور منشی رنگ جهان شیمی بسپار
خانم شهلا چپ نویس

 

مدیر عامل        SONY DSC
آقای رضا علیخانزاده

 

عضو هیئت مدیره رنگ و رزین الوان
آقای مهدی سید حسن طهرانی عضو هیئت مدیره رونق عمران
آقای علی اکبر حسینی عضو علی البدل هیئت مدیره رنگسازی تهران جلا       hoseini.tehran jala
آقای ابوطالب ابوترابی عضو علی البدل هیئت مدیره رنگ نوین آتش abotorabi2
آقای عزت ا… مهدیزاده اقدم عضو علی البدل هیئت مدیره رنگسازی قوام کار  mehdizade3
آقای حسن باقریان فرد  بازرس اصلی رنگ افرا شیمی      bagherian
خانم معصومه حسینعلی ایزدی بازرس علی البدل مارال رنگ izadi94 2
آقای سید مصطفی فاطمی

 

عضو افتخاری تعاونی fatemi

 

 

جوابی بنویسید