سال ۱۳۹۳

سال ۱۳۹۳

 لیست اعضای هیئت مدیره

 

نام و نام خانوادگی سمت شرکت عکس
آقای محمدرضا رضا خان خواجه رئیس هیئت مدیره رنگسازی آئینه  khaje
آقای حسن باقریان فرد نایب رئیس هیئت مدیره افرا شیمی  bagherian
آقای مهدی سید حسن طهرانی منشی رنگ رونق عمران  
خانم معصومه حسینعلی ایزدی عضـو هیئت مدیـره مارال رنگ  
آقای سید حسین کمال عضو هیئت مدیره گروه شیمیایی کمال  kamal pesar
آقای مجید یگانه ثمر عضو علی البدل هیئت مدیره رنگسازی نقش درخشان  yeganeh
آقای علی اکبر حسینی عضو علی البدل هیئت مدیره رنگسازی تهران جلا  hoseini.tehran jala
آقای علی بخشایی بازرس اصلی رنگ کرومات  bakhshayi
خانم پروین قدس بازرس علی البدل رنگ کیمیای قم  ghods
آقای سید مصطفی فاطمی عضو افتخاری هیئت مدیره  fatemi
آقای مهدی سید حسن طهرانی مدیر عامل رنگسازی رونق عمران  

جوابی بنویسید