سال ۱۳۹۲

سال ۱۳۹۲

 لیست اعضای هیئت مدیره

 

نام و نام خانوادگی سمت شرکت عکس
آقای محمدرضا رضا خان خواجه رئیس هیئت مدیره رنگسازی آئینه  khaje
آقای حسن باقریان فرد نایب رئیس هیئت مدیره افرا شیمی  bagherian
آقای مهدی سید حسن طهرانی منشی رنگ رونق عمران  
خانم معصومه حسینعلی ایزدی عضـو هیئت مدیـره مارال رنگ  izadiii3
آقای سید حسن کمال عضو هیئت مدیره گروه شیمیایی کمال  kamal pesar
آقای مجید یگانه ثمر عضو علی البدل هیئت مدیره رنگسازی نقش درخشان  yeganeh
آقای علی اکبر حسینی عضو علی البدل هیئت مدیره رنگسازی تهران جلا  hoseini.tehran jala
خانم پروین قدس بازرس اصلی رنگ کیمیای قم  ghods
آقای علی بخشایی بازرس علی البدل رنگ کرومات  bakhshayi
آقای سید مصطفی فاطمی عضو افتخاری هیئت مدیره  fatemi
خانم شهلا چپ نویس مدیر عامل  SONY DSC

جوابی بنویسید